PERSBERICHT

Baarn, maart 2009

Kind in Balans

Gids en werkboek voor meer rust in je gezin

Karin de Roos & Jan-Willem van Aalst

Hoe u als ouder bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling van uw kind

In onze hectische samenleving is onder zowel ouders als kinderen een groeiende behoefte aan rust en balans waarneembaar. Gezinnen worden overspoeld door een veelheid aan prikkels, hoge verwachtingen, een complexer wordende samenleving, kortom een ′teveel′ aan alles.

Dit boek biedt ouders inzicht in wat ècht belangrijk is voor hun kinderen. Het boek biedt diverse technieken die het evenwicht kunnen herstellen en verbindt de oosterse en westerse gezichtspunten met het dagelijks leven. Ook voor ouders die oosterse denkwijzen niet als hun persoonlijke zienswijze omarmen, zijn de uitgangspunten helder en de toepassingen concreet genoeg om ermee aan de slag te gaan. Kinderen zullen de meeste oefeningen ′best relaxed′ vinden.

Omdat je niemand kunt begeleiden naar een land waar je zelf nooit bent geweest, krijgt de bewustwording van de ouder(s) in dit boek veel aandacht. Alleen ouders die zelf in balans zijn, kunnen als goed voorbeeld bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van hun kind(eren). Op creatieve wijze passen de auteurs verschillende (oosterse en westerse) benaderingswijzen over een evenwichtige energiehuishouding toe in alledaagse, voor kinderen speelse toepassingen. De kinderen zullen er veel plezier aan beleven. U zult veel van hen leren!

Zo wordt opvoeden een uitdagend wederzijds leer- en ontwikkelingsproces. Een aanrader voor bewuste opvoeders, die oog hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kinderen en deze positief willen beïnvloeden.

Kind in Balans – Gids en werkboek voor meer rust in je gezin – Forte, Baarn 2009, ISBN: 978 90 5877 8079

Kind in balans
K. de Roos & Aalst, J-W. van